Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

AlsVertrouwenspersoon Hennie ten Dam 

 

 

Een vertrouwenspersoon is de brug tussen cliënten en jeugdzorg.

Als er dingen die niet goed lopen bij jeugdzorg in het vrijwillige kader is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen.

Altijd samen met de ouder(s) /verzorger(s) maar altijd in het belang van het kind,  

Samen zoeken wij uit wat er aan de hand is.

Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn.

Van hulp bij e-mails of klachtbrieven schrijven, tot ondersteuning bij gesprekken.

Ook legt de vertrouwenspersoon uit wat de rechten en plichten zijn voor ouders.

Maar ook welke die zijn voor jeugdzorg instanties  en Gecertificeerde Instellingen (GI)  

 Waar nodig zal en advocaat worden ingechakeld 

 

 

Als vertrouwenspersoon zal ik wat u vertelt nooit openbaar maken.

Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor u of de mensen om u heen.

Dit bespreek ik altijd eerst met u. er gebeurt niets buiten u om. 

Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk, ik werkt niet voor een instelling of jeugdzorg 

 

 

De Jeugdwet

Artikel 1a.

jeugdigen, ouders of pleegouders een beroep kunnen doen op een  vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon. die niet voor een rechtspersoon werkzaam is, is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan drie jaar.

 Artikel 4.1.9

1 De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling informeren jeugdigen, ouders en pleegouders tijdig over de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van een vertrouwenspersoon.

 2 De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling stellen een vertrouwenspersoon.  in de gelegenheid zijn taak uit te oefenen,waartoe zij ten minste bij algemene maatregel van bestuur te bepalen verplichtingen nakomen.

 3 De jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling dragen er zorg voor dat de jeugdigen, ouders en pleegouders zelfstandig, zonder tussenkomst van derden, contact kunnen hebben met een vertrouwenspersoon.